Loading...
中國銀行: 盧比 現鈔

銀行賣出:0.112

0.112 HKD 1 INR

1 HKD 8.9286 INR

銀行買入:0.092

0.092 HKD 1 INR

1 HKD 10.8696 INR

更新@06-02 12:00

中國銀行: 南非蘭特 現鈔

銀行賣出:0.477

0.477 HKD 1 ZAR

1 HKD 2.0964 ZAR

銀行買入:0.426

0.426 HKD 1 ZAR

1 HKD 2.3474 ZAR

更新@06-02 12:00

中國銀行: 挪威克朗 現鈔

銀行賣出:0.834

0.834 HKD 1 NOK

1 HKD 1.199 NOK

銀行買入:0.759

0.759 HKD 1 NOK

1 HKD 1.3175 NOK

更新@06-02 12:00

中國銀行: 人民幣 現鈔

銀行賣出:1.102

1.102 HKD 1 CNY

1 HKD 0.9074 CNY

銀行買入:1.073

1.073 HKD 1 CNY

1 HKD 0.932 CNY

更新@06-02 12:00

中國銀行: 美元 現鈔

銀行賣出:7.85

7.85 HKD 1 USD

1 HKD 0.1274 USD

銀行買入:7.72

7.72 HKD 1 USD

1 HKD 0.1295 USD

更新@06-02 12:00

中國銀行: 加元 現鈔

銀行賣出:5.9

5.9 HKD 1 CAD

1 HKD 0.1695 CAD

銀行買入:5.65

5.65 HKD 1 CAD

1 HKD 0.177 CAD

更新@06-02 12:00

中國銀行: 馬元 現鈔

銀行賣出:1.89

1.89 HKD 1 MYR

1 HKD 0.5291 MYR

銀行買入:1.67

1.67 HKD 1 MYR

1 HKD 0.5988 MYR

更新@06-02 12:00

中國銀行: 丹麥克朗 現鈔

銀行賣出:1.182

1.182 HKD 1 DKK

1 HKD 0.846 DKK

銀行買入:1.107

1.107 HKD 1 DKK

1 HKD 0.9033 DKK

更新@06-02 12:00

中國銀行: 歐元 現鈔

銀行賣出:8.81

8.81 HKD 1 EUR

1 HKD 0.1135 EUR

銀行買入:8.56

8.56 HKD 1 EUR

1 HKD 0.1168 EUR

更新@06-02 12:00

中國銀行: 瑞士法郎 現鈔

銀行賣出:8.14

8.14 HKD 1 CHF

1 HKD 0.1229 CHF

銀行買入:8.01

8.01 HKD 1 CHF

1 HKD 0.1248 CHF

更新@06-02 12:00

中國銀行: 新台幣 現鈔

銀行賣出:0.271

0.271 HKD 1 TWD

1 HKD 3.69 TWD

銀行買入:0.249

0.249 HKD 1 TWD

1 HKD 4.0161 TWD

更新@06-02 12:00

匯豐銀行: 美元 現鈔

銀行賣出:7.8137

7.8137 HKD 1 USD

1 HKD 0.128 USD

銀行買入:7.6885

7.6885 HKD 1 USD

1 HKD 0.1301 USD

更新@06-02 11:43

匯豐銀行: 泰銖 現鈔

銀行賣出:0.2603

0.2603 HKD 1 THB

1 HKD 3.8417 THB

銀行買入:0.2302

0.2302 HKD 1 THB

1 HKD 4.344 THB

更新@06-02 11:43

匯豐銀行: 瑞士法郎 現鈔

銀行賣出:8.1695

8.1695 HKD 1 CHF

1 HKD 0.1224 CHF

銀行買入:7.9522

7.9522 HKD 1 CHF

1 HKD 0.1258 CHF

更新@06-02 11:43

匯豐銀行: 新加坡元 現鈔

銀行賣出:5.5925

5.5925 HKD 1 SGD

1 HKD 0.1788 SGD

銀行買入:5.432

5.432 HKD 1 SGD

1 HKD 0.1841 SGD

更新@06-02 11:43

匯豐銀行: 人民幣 現鈔

銀行賣出:1.1009

1.1009 HKD 1 CNY

1 HKD 0.9083 CNY

銀行買入:1.0731

1.0731 HKD 1 CNY

1 HKD 0.9319 CNY

更新@06-02 11:43

匯豐銀行: 英鎊 現鈔

銀行賣出:9.858

9.858 HKD 1 GBP

1 HKD 0.1014 GBP

銀行買入:9.496

9.496 HKD 1 GBP

1 HKD 0.1053 GBP

更新@06-02 11:43

匯豐銀行: 菲律賓比索 現鈔

銀行賣出:0.1655

0.1655 HKD 1 PHP

1 HKD 6.0423 PHP

銀行買入:0.15

0.15 HKD 1 PHP

1 HKD 6.6667 PHP

更新@11-30 20:44

匯豐銀行: 新西蘭元 現鈔

銀行賣出:4.9395

4.9395 HKD 1 NZD

1 HKD 0.2024 NZD

銀行買入:4.7905

4.7905 HKD 1 NZD

1 HKD 0.2087 NZD

更新@06-02 11:43

匯豐銀行: 日圓 現鈔

銀行賣出:0.07302

0.07302 HKD 1 JPY

1 HKD 13.6949 JPY

銀行買入:0.0709

0.0709 HKD 1 JPY

1 HKD 14.1044 JPY

更新@06-02 11:43

匯豐銀行: 歐元 現鈔

銀行賣出:8.7405

8.7405 HKD 1 EUR

1 HKD 0.1144 EUR

銀行買入:8.5058

8.5058 HKD 1 EUR

1 HKD 0.1176 EUR

更新@06-02 11:43

匯豐銀行: 加元 現鈔

銀行賣出:5.7939

5.7939 HKD 1 CAD

1 HKD 0.1726 CAD

銀行買入:5.6348

5.6348 HKD 1 CAD

1 HKD 0.1775 CAD

更新@06-02 11:43

匯豐銀行: 澳元 現鈔

銀行賣出:5.3262

5.3262 HKD 1 AUD

1 HKD 0.1878 AUD

銀行買入:5.1851

5.1851 HKD 1 AUD

1 HKD 0.1929 AUD

更新@06-02 11:43

恒生銀行: 南非蘭特 現鈔

銀行賣出:0.468

0.468 HKD 1 ZAR

1 HKD 2.1368 ZAR

銀行買入:0.373

0.373 HKD 1 ZAR

1 HKD 2.681 ZAR

更新@06-02 11:50

恒生銀行: 新台幣 現鈔

銀行賣出:0.268

0.268 HKD 1 TWD

1 HKD 3.7313 TWD

銀行買入:0.249

0.249 HKD 1 TWD

1 HKD 4.0161 TWD

更新@06-02 11:50

恒生銀行: 泰銖 現鈔

銀行賣出:0.25

0.25 HKD 1 THB

1 HKD 4 THB

銀行買入:0.23

0.23 HKD 1 THB

1 HKD 4.3478 THB

更新@06-02 11:50

恒生銀行: 新加坡元 現鈔

銀行賣出:5.546

5.546 HKD 1 SGD

1 HKD 0.1803 SGD

銀行買入:5.455

5.455 HKD 1 SGD

1 HKD 0.1833 SGD

更新@06-02 11:50

恒生銀行: 新西蘭元 現鈔

銀行賣出:4.947

4.947 HKD 1 NZD

1 HKD 0.2021 NZD

銀行買入:4.811

4.811 HKD 1 NZD

1 HKD 0.2079 NZD

更新@06-02 11:50

恒生銀行: 日圓 現鈔

銀行賣出:0.07254

0.07254 HKD 1 JPY

1 HKD 13.7855 JPY

銀行買入:0.07146

0.07146 HKD 1 JPY

1 HKD 13.9938 JPY

更新@06-02 11:50

恒生銀行: 英鎊 現鈔

銀行賣出:9.804

9.804 HKD 1 GBP

1 HKD 0.102 GBP

銀行買入:9.558

9.558 HKD 1 GBP

1 HKD 0.1046 GBP

更新@06-02 11:50

賣出價 —— 將HKD港元兌換成外幣,例如想要的到日本去旅遊,那麼你就要看賣出價(港元換日元)

買入價 —— 將你手中外幣,兌換成HKD港元,例如你旅遊回來,剩下的日元需要換成港元,就看買入價(日元換港元)

以上文章資料只供參考,一切以保單和條款內容為準!