#Sanrio粉絲推介 一年四季,每朝每晚都用到嘅面巾手巾,識揀梗係揀條又靚又舒服有Sanrio公仔嫁啦,用住心情都好啲!咁多款唔知點揀好?可以好似小編咁買有齊11個公仔個條啦,夠哂熱鬧! ✨全線店舖有售 ✨售價 $59~138 ·

千色 Citistore@2018年10月11日

#Sanrio粉絲推介 一年四季,每朝每晚都用到嘅面巾手巾,識揀梗係揀條又靚又舒服有Sanrio公仔嫁啦,用住心情都好啲!咁多款唔知點揀好?可以好似小編咁買有齊11個公仔個條啦,夠哂熱鬧! ✨全線店舖有售
✨售價 $59~138 ·

前住獲取:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=16406784193708