【Hong Kong】Scan UnionPay QR Code, Spend HK$30 and Save HK$10 at Hong Kong Market

銀聯卡@2019年7月1日

比較各大銀行嘅信用卡產品特色,迎新禮品優惠,基本回贈/飛行里數,實際年利率及費用: https://www.groupbuya.com/creditcard