【UKG Pro WiFi 智能滅蚊燈如何滅蚊?Facebook Fans 獨家優惠】 剛剛介紹大家的 UKG Pro WiFi 智能滅蚊燈,相信大家都好有興趣購買,但好多朋友都問這款滅蚊燈,究竟怎樣滅蚊,安唔安全?可唔可靠? 其實市面上好多殺滅害蟲既方法,都係靠打化學戰爭架嘛。殺到係殺到,但自己都會吸埋D化學氣味。 UKG Pro WiFi 智能滅蚊燈(U-MK02-BK)用紫光燈發出紫外光引誘蚊子飛過黎附近,之後受騙既蚊子就會比滅蚊燈內置果把強而有力既風扇一下子抽左入去困係入面。未將佢殺滅架,但都差唔多,D蚊係入面會比把風扇繼續抽乾,同埋餓死。成⋯⋯ 更多 ·

太平家庭電器 Gilman Home Appliances@2019年7月12日

【UKG Pro WiFi 智能滅蚊燈如何滅蚊?Facebook Fans 獨家優惠】 剛剛介紹大家的 UKG Pro WiFi 智能滅蚊燈,相信大家都好有興趣購買,但好多朋友都問這款滅蚊燈,究竟怎樣滅蚊,安唔安全?可唔可靠? 其實市面上好多殺滅害蟲既方法,都係靠打化學戰爭架嘛。殺到係殺到,但自己都會吸埋D化學氣味。 UKG Pro WiFi 智能滅蚊燈(U-MK02-BK)用紫光燈發出紫外光引誘蚊子飛過黎附近,之後受騙既蚊子就會比滅蚊燈內置果把強而有力既風扇一下子抽左入去困係入面。未將佢殺滅架,但都差唔多,D蚊係入面會比把風扇繼續抽乾,同埋餓死。成⋯⋯ 更多 ·

前住獲取:

https://www.facebook.com/GeminiHomeAppliances/posts/10918548