【8⃣至激抵價❗ 家家慳得喜 】 重,有重中之重!抵,有抵中之抵!由即日開始到8月1日,大量8⃣字激抵貨品現身惠康啦!!!!飲嘅、食嘅、用嘅都有大量優惠!每星期仲有「本周8⃣強」焦點靚貨,畀你慳得喜!!慳到盡!! 本周精選推介 李錦記 財神蠔油 510克 $8 一支 李錦記 辣豆瓣醬/黃豆醬/蒜蓉豆豉醬克 $8 一樽

惠康超級市場@2019年7月19日

【8⃣至激抵價❗ 家家慳得喜 】 重,有重中之重!抵,有抵中之抵!由即日開始到8月1日,大量8⃣字激抵貨品現身惠康啦!!!!飲嘅、食嘅、用嘅都有大量優惠!每星期仲有「本周8⃣強」焦點靚貨,畀你慳得喜!!慳到盡!! 本周精選推介
李錦記 財神蠔油 510克 $8 一支
李錦記 辣豆瓣醬/黃豆醬/蒜蓉豆豉醬 226/240克 $8 一樽
瑞士三角 各款朱古力 100克 $8 一條
牛油果 $8 一個
卡樂B 燒烤味/熱浪香辣/薄餅味薯片 90/105克 +15%增量裝 $38 四包⋯⋯ 更多 ·

前住獲取:

https://www.facebook.com/wellcome.supermarket/posts/10157091