【G.E.M. ⭐星級推介Circle革命性基因測試! 】Circle 基因測試 - 全球最全面嘅基因測試已經獨家登陸香港屈臣氏❗ G.E.M仲係佢哋嘅專屬顧問,為大家提供預防性嘅健康資訊,幫助大家活得更健康。

屈臣氏@2019年8月6日

【G.E.M. ⭐星級推介Circle革命性基因測試! 】

Circle 基因測試 - 全球最全面嘅基因測試已經獨家登陸香港屈臣氏❗ G.E.M仲係佢哋嘅專屬顧問,為大家提供預防性嘅健康資訊,幫助大家活得更健康。
四種唔同嘅基因測試,幫你做出最適合自己健康嘅選擇只需一滴口水,就可以得到超過500個報告,覆蓋超過20個不同項目* !
透過呢個咁革命性嘅健康科技,大家就可以由基因開始,關注自己同家人健康‍‍‍,及早推動健康生活啦!

立即解開基因密碼:https://bit.ly/2YFcmk4

*全面基因測試包括超過500個檢測項目,覆蓋20個類別。

#hkwatsons #LookgoodFeelgreat #CircleDNA #基因測試 #屈臣氏獨家發售 #革新健康方式 #從您基因開始❗