【 KFC 熱播優惠第十八浪 】 ♬ 誰說 雞髀都應該歡天喜地 ♬ 有雞髀食梗係開心啦!今個星期一(8月26日)「KFC 熱播優惠」嘅冠軍係好食到令人流眼淚嘅「香脆雞髀皇」!唔夠喉仲有「50蚊6件雞」同「$8兩件香脆薯餅」,幫大家由朝到晚都食到盡! 「 KFC 熱播優惠」越播越有,聽日都記得留意啦! *於指定餐廳供應 *優惠只適用於 2019 年 8 月 26 日⋯⋯ 更多 ·

KFC@2019年8月25日

【 KFC 熱播優惠第十八浪 】 ♬ 誰說 雞髀都應該歡天喜地 ♬ 有雞髀食梗係開心啦!今個星期一(8月26日)「KFC 熱播優惠」嘅冠軍係好食到令人流眼淚嘅「香脆雞髀皇」!唔夠喉仲有「50蚊6件雞」同「$8兩件香脆薯餅」,幫大家由朝到晚都食到盡! 「 KFC 熱播優惠」越播越有,聽日都記得留意啦! *於指定餐廳供應
*優惠只適用於 2019 年 8 月 26 日⋯⋯ 更多 ·

前住獲取:

https://www.facebook.com/kfchk/posts/2920561891350188商家: KFC

電話: 21800000