Häagen-Dazs再推出雪糕迷你杯$100/5杯,用埋電子優惠劵仲可以加$10買第6杯,即係平均大約$18就食到一杯喇!大家可以一家大細食住雪糕賞下月,真係一流啊!|#飲食優惠 售價:$100/5杯,使用電子優惠券加$10多一杯 電子優惠劵 售賣點:7-Eleven

新假期@2019年9月12日

Häagen-Dazs再推出雪糕迷你杯$100/5杯,用埋電子優惠劵仲可以加$10買第6杯,即係平均大約$18就食到一杯喇!大家可以一家大細食住雪糕賞下月,真係一流啊!|#飲食優惠 售價:$100/5杯,使用電子優惠券加$10多一杯
電子優惠劵:http://bit.ly/2kqWfYR
售賣點:7-Eleven
*瑪嘉烈醫院、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集、亞洲國際博覽館、港鐵海洋公園站、香港西九龍站、港珠澳大橋香港站及指定分店除外,詳情請參閱店內宣傳海報
==================
#新假期飲食 #優惠 #中秋節 #雪糕 Häagen-Dazs ·

前住獲取:

https://www.facebook.com/WeekendWeekly/posts/262679974736350