【Outback ✕ 澳洲旅遊局 20週年慶祝活動】 作為一間澳洲主題嘅餐廳,我哋都好希望可以趁機會推廣吓澳洲!上星期我哋邀請咗好多嘉賓包括伍家謙、鄺文珣嚟參加呢個慶典,佢哋仲率先品嚐20周年限定套餐,澳洲羊架同藍青口!我哋仲夥拍咗8間旅遊行社,推出咗一個旅遊驚喜優惠,等粉絲們可以又食又拎 「食在Outback 盡遊澳洲」旅遊優惠: 由即日起至11月30日,顧客凡於Outback香港全線分店晚市消費滿港幣300元#,即可獲得8間指定旅行社旅遊優惠券*一張! # 顧客必須於下午5時後入席,只限堂食。 * 旅遊優惠券必須於2019年12月15日或之前使用。

Outback@2019年9月20日

【Outback ✕ 澳洲旅遊局 20週年慶祝活動】 作為一間澳洲主題嘅餐廳,我哋都好希望可以趁機會推廣吓澳洲!上星期我哋邀請咗好多嘉賓包括伍家謙、鄺文珣嚟參加呢個慶典,佢哋仲率先品嚐20周年限定套餐,澳洲羊架同藍青口!我哋仲夥拍咗8間旅遊行社,推出咗一個旅遊驚喜優惠,等粉絲們可以又食又拎 「食在Outback 盡遊澳洲」旅遊優惠:
由即日起至11月30日,顧客凡於Outback香港全線分店晚市消費滿港幣300元#,即可獲得8間指定旅行社旅遊優惠券*一張! # 顧客必須於下午5時後入席,只限堂食。
* 旅遊優惠券必須於2019年12月15日或之前使用。
*有關優惠之條款及細則受相關旅⋯⋯ 更多 ·

前住獲取:

https://www.facebook.com/111998802197813/posts/2514214975309