【UNIQLO 秋祭】 UNIQLO推出咗最新嘅秋冬服飾喇! 由即日至10月3日,UNIQLO一連兩星期進行緊秋祭,為大家送上多款秋冬商品限定!當中包括大熱外套款式、柔滑同時可機洗嘅超精紡Merino針織衫、多款秋天必備衛衣及童裝商品等! #UNIQLO #UNIQLOHK #UNIQLOHK_AutumnFest Uniqlo Hong Kong & Macau

荃新天地@2019年9月20日

【UNIQLO 秋祭】
UNIQLO推出咗最新嘅秋冬服飾喇!
由即日至10月3日,UNIQLO一連兩星期進行緊秋祭,為大家送上多款秋冬商品限定!當中包括大熱外套款式、柔滑同時可機洗嘅超精紡Merino針織衫、多款秋天必備衛衣及童裝商品等! #UNIQLO #UNIQLOHK #UNIQLOHK_AutumnFest Uniqlo Hong Kong & Macau
荃新天地1期128, 137-146號舖 ·

前住獲取:

https://www.facebook.com/citywalk.hk/posts/10162162070975576服裝優惠碼一覽/比較 - Nike,ITeSHOP,mydress,Zalora,Uniqlo,,ASOS,SHEIN,Adidas: https://www.groupbuya.com/promocode?type=服裝