【KFC 超值之選~ 日日都歎到!】 KFC又有新餐喇!11點後有雞扒辣汁蘑菇桶飯餐,$30就歎到!Tea Time過嚟就有厚切餐肉細桶飯茶餐,$24有飯有葡撻,真係抵食到不得了呀!仲唔快啲嚟食!? *雞扒辣汁蘑菇桶飯餐只限上午11時後供應

KFC@2019年9月22日

【KFC 超值之選~ 日日都歎到!】
KFC又有新餐喇!11點後有雞扒辣汁蘑菇桶飯餐,$30就歎到!Tea Time過嚟就有厚切餐肉細桶飯茶餐,$24有飯有葡撻,真係抵食到不得了呀!仲唔快啲嚟食!?
*雞扒辣汁蘑菇桶飯餐只限上午11時後供應
*厚切餐肉細桶飯茶餐只限星期一至五:2:15 - 6:00pm供應; 星期六﹑日及公眾假期:2:30 - 5:30pm供應
*雞扒辣汁蘑菇桶飯餐及厚切餐肉細桶飯茶餐適用於全線香港肯德基餐廳 (金馬倫道﹑山東街﹑沙田馬場﹑海運大廈﹑奧海城﹑香港大球場及亞洲國際博覽館及澳門分店除外)
*不適用於好味速遞 #KFC超值之選 #KFC有著數 #雞扒辣汁蘑菇桶飯餐 #厚切餐肉細桶飯茶餐 ·

前住獲取:

https://www.facebook.com/kfchk/posts/2989152621157781商家: KFC

電話: 21800000