IQ博士嘻嘻哈為食咭 座枱月曆! 只需$12,即可擁有「麥當勞為食咭」一張!

麥當勞@2019年10月11日

只需$12,即可擁有「麥當勞為食咭」一張!買一款A區食品,即送一款B區美食,每次節省最高$16.5!快啲約埋朋友齊齊歎麥當勞!