【Chickeeduck K11 MUSEA 新店開幕派對】 好熱鬧呀❗️尋日嘅Chickeeduck K11 MUSEA 新店開幕Party真係好熱鬧呀❗️我哋邀請到一眾媽媽爸爸帶埋小朋友嚟一邊玩一邊揀吓我哋最新一季嘅秋冬系列款式小朋友有嘢玩有糖食又有小禮品爸爸媽媽又可以舒舒服服咁揀衫除咗有尊享優惠之外,我哋仲有‍專業團隊為佢哋介紹最新貨品同配搭技巧最後大家都非常開心,仲滿載而歸添

Chickeeduck@2019年10月18日

【Chickeeduck K11 MUSEA 新店開幕派對】
好熱鬧呀❗️尋日嘅Chickeeduck K11 MUSEA 新店開幕Party真係好熱鬧呀❗️我哋邀請到一眾媽媽爸爸帶埋小朋友嚟一邊玩一邊揀吓我哋最新一季嘅秋冬系列款式小朋友有嘢玩有糖食又有小禮品爸爸媽媽又可以舒舒服服咁揀衫除咗有尊享優惠之外,我哋仲有‍專業團隊為佢哋介紹最新貨品同配搭技巧最後大家都非常開心,仲滿載而歸添

前住獲取:

https://www.facebook.com/106727622691806/posts/2765855426778


服裝優惠碼一覽/比較 - Nike,ITeSHOP,mydress,Zalora,Uniqlo,,ASOS,SHEIN,Adidas: https://www.groupbuya.com/promocode?type=服裝