【SHIBUYA109hk 4 周年慶典 x My Melody x Little Twin Stars 】 聽日係 SHIBUYA109 嚟到香港嘅第 4 年喇!我哋今次專程請咗就快生日嘅 My Melody 同埋 Little Twin Stars 一齊慶祝生日 三位壽星除咗佈置靚靚打卡位,仲預備咗好多限定驚喜畀大家☺ 想知有啲咩內容,記得留意住我哋嘅專頁,到時一齊過嚟慶祝喇~ #仲有機會同角色合照 … 更多#Sanrio粉絕對唔可以錯過喇 #SHIBUYA109 #SHIBUYA109HK #SHIBUYAGirl #AnniersaryCelebration #4周年快樂 #Sanri

SHIBUYA109hk@2019年12月9日

【SHIBUYA109hk 4 周年慶典 x My Melody x Little Twin Stars 】 聽日係 SHIBUYA109 嚟到香港嘅第 4 年喇!我哋今次專程請咗就快生日嘅 My Melody 同埋 Little Twin Stars 一齊慶祝生日 三位壽星除咗佈置靚靚打卡位,仲預備咗好多限定驚喜畀大家☺ 想知有啲咩內容,記得留意住我哋嘅專頁,到時一齊過嚟慶祝喇~ #仲有機會同角色合照 … 更多#Sanrio粉絕對唔可以錯過喇 #SHIBUYA109 #SHIBUYA109HK #SHIBUYAGirl #AnniersaryCelebration #4周年快樂 #Sanrio #SanrioHK #SanrioCharacter #MyMelody #LittleTwinStars

服裝優惠碼一覽/比較 - Nike,ITeSHOP,mydress,Zalora,Uniqlo,,ASOS,SHEIN,Adidas: https://www.groupbuya.com/promocode?type=服裝
生日優惠一覽/比較 - 海洋公園,Nike,香港迪士尼樂園,Uniqlo,8度海逸酒店,MCL Cinema: https://www.groupbuya.com/promocode?type=生日優惠