NIKKO 開倉日大激賞 今年開倉嚟啦,由12月19 - 21日 (星期四至六) 一連3天舉行開倉,大量戶外裝備如羽絨外套、抓毛外套、防水外套、T恤、行山褲、防水行山鞋、涼鞋、背囊、腰包等,部分勁減低至2折咋,仲有特設限量激抵價,大家記住一齊嚟掃貨啦! 只接受現金及自備購物袋。

Nikko Sports@2019年12月11日

NIKKO 開倉日大激賞
今年開倉嚟啦,由12月19 - 21日 (星期四至六) 一連3天舉行開倉,大量戶外裝備如羽絨外套、抓毛外套、防水外套、T恤、行山褲、防水行山鞋、涼鞋、背囊、腰包等,部分勁減低至2折咋,仲有特設限量激抵價,大家記住一齊嚟掃貨啦!
只接受現金及自備購物袋。
2019年12月19 - 21日 (星期四至六) 上午10時至下午6時
開倉地點:新界葵涌健全街3號嘉里溫控貨倉1A座15樓
查詢:… 更多 2480 0363
網址: www.nikkosports.com 前往方法:
1. 葵興港鐵站 B出口轉乘 89, 89B專線小巴或 33A, 43, 44M巴士, 健康街下車
2. 乘搭30, 31, 32M, 38A, 40, 42C, 48X, 57M, 58M, 59A, 61M, 66, 67M, 69M, 73X, 235, 260C, 265M, 269M, 278X 於健全街(和記行)下車後, 步行5-8分鐘到達