HKBEA信用卡奬賞及消費優惠

東亞信用卡@2019年12月31日

獎分禮遇

日日東亞日,所有簽賬額外4.4%回贈,全城至強

重要事項:

由於反應熱烈,登記名額已滿!

東亞日優惠大加強!而家起星期一至日所有簽賬都可以盡享額外4.4% 回贈*!無論本地或海外,食買玩日日賺到盡!每月累積簽賬滿HK$4000(指定World Mastercard及Visa Signature卡)/HK$2000(其他信用卡),即可盡享東亞日優惠!

本地食肆/網上/零售簽賬^享額外4.4%回贈(新增:超級市場/ 百貨公司/ 旅行社簽賬) 海外/網上外幣簽賬^享額外4.4%回贈(新增:網上外幣簽賬) 手機付款 透過Apple Pay/Google Pay於本地餅店/快餐店/咖啡專門店簽賬享高達10%回贈(新增:餅店簽賬) *優惠不適用於已登記BEA飛行里數獎賞之World Mastercard、Flyer World Mastercard及公司卡。

簽賬例子:簽賬HK$4000, 一般信用卡0.4%回贈,HK$16, 東亞日額外4.4%回贈,HK$176, 總回贈HK$192, 多賺額外11倍,*簽賬HK$1有額外11X獎分,即額外4.4%回贈

 

註:

  1. 每月累積簽賬金額包括於本地食肆/網上/零售/海外/網上外幣/手機付款之合資格交易。其他信用卡包括白金卡、 i-Titanium卡、金卡及普通卡。
  2. 如信用卡賬戶於2019年4月30日或之前已成功登記「東亞日」,則無須再次登記修訂後之「東亞日」。每個賬戶只須登記1次,即可由登記月份起賺取獎賞。持有多於1個合資格賬戶之持卡人,其每個賬戶須獨立登記。每個主卡賬戶及任何有關附屬卡賬戶會被視為1個合資格賬戶以計算交易、獎分及/或現金回贈。以不同合資格賬戶所作之簽賬不得轉讓/合併。
  3. 東亞日 –本地簽賬不包括以港元以外貨幣誌賬之網上簽賬、現金透支、網上/自動櫃員機繳款、稅務繳款、循環付款、自動轉賬交易、八達通自動增值服務、轉賬金額、購買及/或充值儲值卡或電子錢包、「好用錢」計劃有關金額、財務費用、逾期手續費、年費、銀行收費及籌碼兌換。
  4. 東亞日 – 手機付款︰適用於透過Apple Pay/Google Pay所作之信用卡之簽賬(JCB白金卡及公司卡除外)。
    • 已登記BEA飛行里數獎賞之World Mastercard及Flyer World Mastercard:每月需累積簽賬HK$4,000或以上,每筆合資格交易可獲10%手機付款回贈
    • 已登記BEA餐饗獎賞之World Mastercard、Visa Signature卡及其他信用卡:每月需累積簽賬HK$4,000(World Mastercard及Visa Signature卡)/ HK$2,000(其他信用卡)或以上,每筆合資格交易可獲高達10%回贈, 包括額外5.6%手機付款回贈及額外4.4%本地簽賬回贈

 

條款及細則

東亞銀行客戶服務熱線 下載東亞銀行手機程式
 


商家: 東亞信用卡