【Häagen-Dazs™ X foodpanda 陪你迎年】 Häagen-Dazs™ 已經登陸外賣平台foodpanda,仲推出咗2款套裝——限定派對套裝同賀年套裝畀你慢慢揀,送埋去你屋企方便又快捷! 咁就可以同親朋好友喺新年開心share杏仁雪糕脆筒、雪糕Bonbon、法國朱古力! 喺1月8日至2月7日期間,於foodpanda購買任何Häagen-Dazs™產品滿$100,仲即時減$20… 更多!即刻上foodpanda預訂,同摯親一齊迎年啦~

Häagen-Dazs@1月8日

【Häagen-Dazs™ X foodpanda 陪你迎年】
Häagen-Dazs™ 已經登陸外賣平台foodpanda,仲推出咗2款套裝——限定派對套裝同賀年套裝畀你慢慢揀,送埋去你屋企方便又快捷! 咁就可以同親朋好友喺新年開心share杏仁雪糕脆筒、雪糕Bonbon、法國朱古力!
喺1月8日至2月7日期間,於foodpanda購買任何Häagen-Dazs™產品滿$100,仲即時減$20… 更多!即刻上foodpanda預訂,同摯親一齊迎年啦~
#HaagenDazs #HaagenDazsHK #HDandMe #FoodPanda #Takeaway #ChineseNewYear #LimitedPartyEdition #CNYEdition

商家: Häagen-Dazs

網站: <>