【DBS COMPASS VISA瘋狂購物日】 準備辦年貨嘅你注意喇!今 嚟百佳用DBS COMPASS VISA 單一簽賬滿100即享92折❗ 優惠只限1月12日,即刻嚟百佳或者上 #百佳網店 掃貨啦 - 優惠受條款及細則約束。詳情請瀏覽:-pns

百佳@1月12日

【DBS COMPASS VISA瘋狂購物日 12/1】
準備辦年貨嘅你注意喇!1月12日12/1 嚟百佳用DBS COMPASS VISA 單一簽賬滿100即享92折❗ 優惠只限1月12日,即刻嚟百佳或者上 #百佳網店 掃貨啦 - bit.ly/2kdoNF3
優惠受條款及細則約束。詳情請瀏覽: go.dbs.com/hk-pns
#香港百佳超級市場 #PARKnSHOPSupermarket #百佳超市攻略
PARKnSHOP.com 網上超市 選擇更多