【Smart推廣】陳列品大減價 新年最緊要就喺一家人齊齊整整食團年飯! Smartech現正進行“陳列品優惠”,多款人氣產品包括香薰機、廚電及吸塵機都有優惠! 要煮一餐豐盛嘅團年飯,緊要一個好嘅煲啦!現以超優惠價$400即可購買迷你智能高速煲SC-2099(原價:$1098)。集電飯煲、壓力煲、真空煲等優點於一身。具備煮飯、煲粥、煲湯、燜煮、蛋糕等多種煮食功能,煮食快捷方便。快啲嚟選購啦!

Smartech@1月10日

【Smart推廣】陳列品大減價
新年最緊要就喺一家人齊齊整整食團年飯! Smartech現正進行“陳列品優惠”,多款人氣產品包括香薰機、廚電及吸塵機都有優惠!
要煮一餐豐盛嘅團年飯,緊要一個好嘅煲啦!現以超優惠價$400即可購買迷你智能高速煲SC-2099(原價:$1098)。集電飯煲、壓力煲、真空煲等優點於一身。具備煮飯、煲粥、煲湯、燜煮、蛋糕等多種煮食功能,煮食快捷方便。快啲嚟選購啦!
數量有限,售完即止!
… 更多 更多迷你智能高速煲資料:
https://bit.ly/36QpeIB
==
Smart Showroom
地址:
香港鰂魚涌海澤街28號 東港中心12樓1206室
查詢電話: 2578 8813
網站: www.smartech-intl.com

商家: Smartech

網站: