KFC牛油粟米黃金雞充滿香濃嘅牛油,加上金甜嘅粟米味~真係香甜爽利呀!而家除咗一人套餐外,仲有好抵食嘅黃金盛盒,有齊牛油粟米黃金雞 + 大辣汁蘑菇香飯 + 普通格格脆薯塊 + 經典葡撻 + 中汽水,咁多款嘢食都只係$39.9! 咁抵,食完真係精神爽利,運氣倍增!快啲去KFC 會一會牛油粟米黃金雞啦! #KFC牛油粟米黃金雞 #金甜香濃黃金配搭 #祝你金年黃金滿屋 #KFC黃金盛盒 #食雞轉運 #食完精神爽利

KFC@1月18日

KFC牛油粟米黃金雞充滿香濃嘅牛油,加上金甜嘅粟米味~真係香甜爽利呀!而家除咗一人套餐外,仲有好抵食嘅黃金盛盒,有齊牛油粟米黃金雞 + 大辣汁蘑菇香飯 + 普通格格脆薯塊 + 經典葡撻 + 中汽水,咁多款嘢食都只係$39.9!
咁抵,食完真係精神爽利,運氣倍增!快啲去KFC 會一會牛油粟米黃金雞啦!
#KFC牛油粟米黃金雞 #金甜香濃黃金配搭 #祝你金年黃金滿屋 #KFC黃金盛盒 #食雞轉運 #食完精神爽利

商家: KFC

電話: 21800000