【「Pete and Gulu」期間限定店】 期間限定店售賣各式各樣嘅桌遊,啱晒大家喺新年期間同親朋好友一齊玩呀! 日期:即日起至2月16日

皇室堡@1月18日

【「Pete and Gulu」期間限定店】
期間限定店售賣各式各樣嘅桌遊,啱晒大家喺新年期間同親朋好友一齊玩呀!
日期:即日起至2月16日
時間:星期一至五, 2pm - 9pm ; 星期六、日及公眾假期, 12nn - 9pm
地點:皇室堡1樓Booth B
*初一至四休息
#皇室堡 #Windsor #PeteandGulu