【Smart推廣】蒸烤焗爐陳列品大減價 新年當然要同一家人食團年飯! Smartech現正進行“陳列品優惠”,多款人氣產品包括香薰機、廚電及吸塵機都有優惠! 要整一餐豐盛嘅團年飯,最緊要一個好嘅焗爐啦,輕鬆整出不同菜色!現以超優惠價$2500即可購買智能蒸烤焗爐SO-2090(原價:$5998)。集合了蒸煮及烤焗功能, 健康煮食。具備5種烹調模式,20款內置烹煮程式。快啲嚟選購啦!

Smartech@1月20日

【Smart推廣】蒸烤焗爐陳列品大減價
新年當然要同一家人食團年飯! Smartech現正進行“陳列品優惠”,多款人氣產品包括香薰機、廚電及吸塵機都有優惠!
要整一餐豐盛嘅團年飯,最緊要一個好嘅焗爐啦,輕鬆整出不同菜色!現以超優惠價$2500即可購買智能蒸烤焗爐SO-2090(原價:$5998)。集合了蒸煮及烤焗功能, 健康煮食。具備5種烹調模式,20款內置烹煮程式。快啲嚟選購啦!
數量有限,售完即止!
更多智能蒸烤焗爐資料:
https://bit.ly/3aqOibb
==
Smart Showroom
地址:
香港鰂魚涌海澤街28號 東港中心12樓1206室
查詢電話: 2578 8813
網站: www.smartech-intl.com

商家: Smartech

網站: