【#109Giveaway】你的 Sanrio 夢幻之旅 旅行出走,地點同行程固然重要,但有一個好旅伴更重要 ☺️!想唔想同超得意嘅 Little Twin Stars 同 My Melody 一齊去旅行先?機會嚟喇! 即刻留言回答以下問題,最有心思嘅 10 位朋友就可以贏走 SHIBUYA109hk x Little Twin Stars x My Melody 合作限定版嘅御守行李牌 1 個或髮夾 1 套

SHIBUYA109hk@1月22日

【#109Giveaway】你的 Sanrio 夢幻之旅
旅行出走,地點同行程固然重要,但有一個好旅伴更重要 ☺️!想唔想同超得意嘅 Little Twin Stars 同 My Melody 一齊去旅行先?機會嚟喇!
即刻留言回答以下問題,最有心思嘅 10 位朋友就可以贏走 SHIBUYA109hk x Little Twin Stars x My Melody 合作限定版嘅御守行李牌 1 個或髮夾 1 套
… 更多 遊戲問題:如果可以同 Little Twin Stars 以及 My Melody 一齊嚟澀谷,你會帶佢哋去邊玩呢?
遊戲玩法去留言欄睇啦~
遊戲截止日期:2020 年 1月 24 日 23 時 59 分
詳情請參閱條款及細則:http://pzm.me/sanriowallgame
Sanrio Hong Kong
#SHIBUYA109 #SHIBUYA109HK #SHIBUYAGirl #AnniersaryCelebration #4周年快樂 #Sanrio #SanrioHK #Sanriocharacters #MyMelody #LittleTwinStars

服裝優惠碼一覽/比較 - Nike,ITeSHOP,mydress,Zalora,Uniqlo,,ASOS,SHEIN,Adidas: https://www.groupbuya.com/promocode?type=服裝

商家: SHIBUYA109hk

網站: