【U購select 健康小提示】 新年假期外出去到人多嘅地方,一定要注重個人衛生,記得要勤洗手,避免觸摸眼、鼻同口啊!U購select 都準備咗一系列防護用品,有口罩、消毒用品、濕紙巾、搓手液,等你可以做足保護措施,抵抗細菌病毒入侵! 優惠期:2020年1月24日至2020年2月5日

U購select@1月24日

【U購select 健康小提示】
新年假期外出去到人多嘅地方,一定要注重個人衛生,記得要勤洗手,避免觸摸眼、鼻同口啊!U購select 都準備咗一系列防護用品,有口罩、消毒用品、濕紙巾、搓手液,等你可以做足保護措施,抵抗細菌病毒入侵!
優惠期:2020年1月24日至2020年2月5日
#U購select #個人衛生 #防護 #口罩 #消毒用品 #濕紙巾 #搓手液