【Kleenex韓國製口罩給您最全面守護】 武漢肺炎肆虐人人都希望保護自己同家人‍♂但口罩頻頻缺貨點算好 Kleenex空運到港兩款韓國製KF94口罩有效過濾94%以上嘅飛沫傳染病源體同PM2.5懸浮粒子功效接近N95✌佢仲係4幅折疊式3D 剪裁及有後扣作掛耳或頭設計安心貼臉之餘仲更透氣舒適‍♂‍♀

Kleenex@1月24日

【Kleenex韓國製口罩給您最全面守護】
武漢肺炎肆虐人人都希望保護自己同家人‍♂但口罩頻頻缺貨點算好
Kleenex空運到港兩款韓國製KF94口罩有效過濾94%以上嘅飛沫傳染病源體同PM2.5懸浮粒子功效接近N95✌佢仲係4幅折疊式3D 剪裁及有後扣作掛耳或頭設計安心貼臉之餘仲更透氣舒適‍♂‍♀
而家喺各大藥房及超市連鎖店都有得買買埋Kleenex… 更多 Protect殺菌消毒濕紙巾傍身全面保護自己同摯愛☝
*指定個人護理連鎖店、超市及藥房有售
*貨品數量有限,售完即止
*所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜,各零售商戶將保留最終之決定權
#KleenexHK #Kleenexprotect #KF94口罩 #韓國製 #抵擋埋懸浮粒子同粉塵 #武漢肺炎 #呢場仗唔輸得