Colourmix與你齊心抗疫 ‼️口罩現貨 最新消息‼️ 【韓國HUSTORM - KF94口罩 (5個裝)】⚠️每人限買2包 1月31日下午4時開始,於下列7間指定Colourmix派籌,憑籌每人限買2包!數量有限.先到先得.售完即止!

Colourmix卡萊美@1月31日

Colourmix與你齊心抗疫 ‼️口罩現貨 最新消息‼️
【韓國HUSTORM - KF94口罩 (5個裝)】⚠️每人限買2包
1月31日下午4時開始,於下列7間指定Colourmix派籌,憑籌每人限買2包!數量有限.先到先得.售完即止!
由於目前貨量有限,暫時只足夠分發到下列分店,抗疫價$30/包 (5個裝),每人限買2包!Colourmix承諾同大家一齊抗疫,共同守護香港健康!
… 更多 現貨口罩安排於下列指定Colourmix分店:
1. 旺角西洋菜南街67號地下 (共750包)
2. 旺角西洋菜南街44-46號地下 (共1130包)
3. 旺角旺角中心 (新之城) 地下10-12號舖 (共750包)
4. 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下A號舖 (共750包)
5. 尖沙咀廣東道68-80號恒利大廈地下3A號舖 (共1130包)
6. 尖沙咀廣東道30號新港中心 1 樓139D 號舖 (共750包)
7. 尖沙咀梳士巴利道3號星光行地庫B2-B4B號舖 (共750包)
⚠️Colourmix深切了解現時社會大眾對口罩同其他消毒產品嘅迫切需求,所有口罩產品均以現貨即場發售,不設留貨及預訂,售完即止。我哋會繼續盡力搜羅更多貨源,如數量未能應付所需,希望大家能夠多多體諒,請各位繼續留意我哋嘅最新消息⚠️
#Colourmix卡萊美 #卡萊美香港 #Colourmixhk #口罩現貨 #齊心抗疫 #守護健康