【✨AEON網購快訊✨】AEONCITY原箱店有齊精選來自日本嘅 #零食飲品、#寵物用品、#嬰兒用品 及 #日式家品。由2月11日起,每月11號仲推出全店快閃折上折優惠,每$600減$60,每單最多減$120,再有95折!,等陣準時10點去原箱店搶筍貨喇! 由此購買 #AEON #原箱 #唔駛四圍撲 #一機在手

AEON@2月11日

【✨AEON網購快訊✨】AEONCITY原箱店有齊精選來自日本嘅 #零食飲品、#寵物用品、#嬰兒用品 及 #日式家品。由2月11日起,每月11號仲推出全店快閃折上折優惠,每$600減$60,每單最多減$120,再有95折!,等陣準時10點去原箱店搶筍貨喇!
由此購買:https://www.aeoncity.com.hk/bulkbuy_zh/
#AEON #原箱 #唔駛四圍撲 #一機在手