【#BIGoffer】PUMA指定服裝低至3折 | 只需$119起! 優惠又嚟喇!多款PUMA指定服裝喺GigaSports做緊低至3折優惠!運動長褲及衛衣只需$119起!千祈唔好錯過咁抵嘅限時優惠!快啲嚟GigaSports入定貨做運動抗炎啦! *優惠貨品數量有限,售完即止。優惠不可與其他優惠同時使用,詳情請向店員查詢。

GigaSports@2月17日

【#BIGoffer】PUMA指定服裝低至3折 | 只需$119起!
優惠又嚟喇!多款PUMA指定服裝喺GigaSports做緊低至3折優惠!運動長褲及衛衣只需$119起!千祈唔好錯過咁抵嘅限時優惠!快啲嚟GigaSports入定貨做運動抗炎啦!
*優惠貨品數量有限,售完即止。優惠不可與其他優惠同時使用,詳情請向店員查詢。

服裝優惠碼一覽/比較 - Nike,ITeSHOP,mydress,Zalora,Uniqlo,,ASOS,SHEIN,Adidas: https://www.groupbuya.com/promocode?type=服裝