【#FunTime之選 】#放假點KillTime?#每日投票贏現金券! 快啲上嚟投票啦 www.711instantwin.com 放假係屋企,最啱就係周圍搵著數!即日起至3月3日到以上網站投選你最喜愛便利品牌,即有機會即抽即中$2/$5/$10/$50 7-Eleven電子現金券(每日幸運兒$600名)!每日都可以玩一次!仲會有機會贏取價值$3080嘅「至型终極獎賞」- Dyson Pure Cool Me™ 個人空氣淨化風扇(共5名)!

7-Eleven@2月23日

【#FunTime之選 】#放假點KillTime?#每日投票贏現金券!
快啲上嚟投票啦 www.711instantwin.com
放假係屋企,最啱就係周圍搵著數!即日起至3月3日到以上網站投選你最喜愛便利品牌,即有機會即抽即中$2/$5/$10/$50 7-Eleven電子現金券(每日幸運兒$600名)!每日都可以玩一次!仲會有機會贏取價值$3080嘅「至型终極獎賞」- Dyson Pure Cool Me™ 個人空氣淨化風扇(共5名)!
活動受條款及細則約束。詳情請閱網站。
#最喜愛便利品牌選舉
#7ElevenHK #7Eleven便利店
#悶中作樂 #SoMuchFun #最過癮