【WE ARE BACK!】  大家有冇掛住我....或者我啲肉呢? 有個好消息同大家講,我哋其中3間分店已經準備好喇 九龍灣淘大商場、馬鞍山廣場同天水圍T Town分店將於2月28號率先重新開業! 

牛涮鍋@2月27日

【WE ARE BACK!】

大家有冇掛住我....或者我啲肉呢? 有個好消息同大家講,我哋其中3間分店已經準備好喇 九龍灣淘大商場、馬鞍山廣場同天水圍T Town分店將於2月28號率先重新開業! 

為令你有更安心嘅用餐體驗,我哋於店舖增設負離子空氣清新機,能夠專業高效殺滅病毒內置嘅納米光觸媒更加能夠分解病毒、細菌同過敏原!而且我哋會維持入座率不多於5⃣0⃣… 更多%,加上座位之間都設有易拉架相隔以保持顧客間距離☺咁大家就自然可以食得更安心啦

#牛涮鍋 #MouMouClub #放題 #ShabuShabu #做好準備 #安心用餐 #一齊加油 #天水圍 #TTown #馬鞍山廣場 #九龍灣 #淘大 #其他分店要稍為等多陣