【?GP超霸產品限時優惠?】 要隨時隨地都keep going梗係要叉充電啦!而家嚟百佳或者上百佳網店購買任何GP超霸產品每滿$40,即送你超霸超強鹼性電池2A三十粒裝一件(價值$39.9)!仲係多買多送? ?! 即上 #百佳網店 搶購?

百佳@3月1日

【?GP超霸產品限時優惠?】 要隨時隨地都keep going梗係要叉充電啦!而家嚟百佳或者上百佳網店購買任何GP超霸產品每滿$40,即送你超霸超強鹼性電池2A三十粒裝一件(價值$39.9)!仲係多買多送? ?! 即上 #百佳網店 搶購?:https://bit.ly/37txjTu *優惠期至2020年3月26日。貨/贈品數量有限,售/送完即止。優惠不適用於店取易服務。優惠受條款及細則約束。 #香港百佳超級市場 #PARKnSHOPSupermarket #至抵優惠 #GP超霸 PARKnSHOP.com 網上超市 選擇更多