【FWD MAX 會員專享 — 半價防疫優惠!】 FWD MAX 隨時為您提供抗疫健康支援,現推出低至半價防疫用品*,將於 2020年3月18日中午12點開始發售!立即登記FWD MAX成為會員即可購買,如果您係富衛人壽客戶並進行簡單身份驗證仲可以低至半價購買!守護您同家人嘅健康,快啲mark定時間行動啦! *數量有限,售完即止

FWD富衛@3月17日

【FWD MAX 會員專享 — 半價防疫優惠!】
FWD MAX 隨時為您提供抗疫健康支援,現推出低至半價防疫用品*,將於 2020年3月18日中午12點開始發售!立即登記FWD MAX成為會員即可購買,如果您係富衛人壽客戶並進行簡單身份驗證仲可以低至半價購買!守護您同家人嘅健康,快啲mark定時間行動啦!
*數量有限,售完即止
*受條款及細則約束
#FWD #富衛 #FWDMAX #防疫