【OSIM網店低至$388起】必搶市面最細張天王椅!內文附優惠碼折上折! 抗疫期間減少外出,不如買張按摩椅安坐家中好好享受!OSIM網店現正推出8周年感謝祭,網店銷量No.1「小天王2」有64折,只需$13,888就買到呢張size最細又按摩全面嘅全身按摩椅,由肩頸到腳都按摩到。另外廣告熱賣嘅「8變小天后」按摩梳化$8,888,唔使一萬蚊就買到,超抵!其他貨品亦低至$388起。Click入内文最後有額外全單折扣添,折完更加抵,唔好錯過! 即睇 #YAHOO著數 #OSIM #8周年感謝祭 #網店優惠 #按摩椅 #Yahoo購物

Yahoo購物@3月21日

【OSIM網店低至$388起】必搶市面最細張天王椅!內文附優惠碼折上折!
抗疫期間減少外出,不如買張按摩椅安坐家中好好享受!OSIM網店現正推出8周年感謝祭,網店銷量No.1「小天王2」有64折,只需$13,888就買到呢張size最細又按摩全面嘅全身按摩椅,由肩頸到腳都按摩到。另外廣告熱賣嘅「8變小天后」按摩梳化$8,888,唔使一萬蚊就買到,超抵!其他貨品亦低至$388起。Click入内文最後有額外全單折扣添,折完更加抵,唔好錯過! 即睇:https://bit.ly/3bqp2Sf
#YAHOO著數 #OSIM #8周年感謝祭 #網店優惠 #按摩椅 #Yahoo購物