【Viennetta千層雪糕陸續上市?】 經典回憶返晒嚟! 夠晒經典嘅英國Viennetta千層雪糕,已經喺惠康陸續返貨啦!想重溫一下千層雪糕嘅爆脆波浪雪糕邊,同埋經典雲呢拿口味,就快啲嚟惠康掃貨啦!

惠康超級市場@3月27日

【Viennetta千層雪糕陸續上市?】 經典回憶返晒嚟! 夠晒經典嘅英國Viennetta千層雪糕,已經喺惠康陸續返貨啦!想重溫一下千層雪糕嘅爆脆波浪雪糕邊,同埋經典雲呢拿口味,就快啲嚟惠康掃貨啦! 優惠期:由即日起至 2/4/2020 此優惠適用於「惠康為您送」網上購物服務。貨品數量有限,部分貨品只限指定分店提供,售/換/送完即止。優惠只適用於指定分店並受條款及細則約束。 #惠康 #Wellcome #Viennetta千層雪糕 #爆脆波浪雪糕邊