#AIRism: 寶貝也要時刻乾爽舒適 BB嘅肌膚幼嫩敏感,容易出現汗水惱人問題;而好動嘅小朋友則無時停,經常「大汗疊細汗」 以極細及高透氣纖維製成嘅AIRism,吸汗速乾去異味外,仲有陣陣清涼感㖭,絕對係家長們同小朋友嘅至愛! Click 睇吓童裝及嬰幼兒有咩款式,為寶貝準備一個清爽夏日啦! -----------------------

UNIQLO@3月28日

#AIRism: 寶貝也要時刻乾爽舒適
BB嘅肌膚幼嫩敏感,容易出現汗水惱人問題;而好動嘅小朋友則無時停,經常「大汗疊細汗」 以極細及高透氣纖維製成嘅AIRism,吸汗速乾去異味外,仲有陣陣清涼感㖭,絕對係家長們同小朋友嘅至愛! Click https://s.uniqlo.com/20ss_AIRism 睇吓童裝及嬰幼兒有咩款式,為寶貝準備一個清爽夏日啦!
-----------------------
#會員迎新優惠: 於 #03月20日至04月30日 期間首次以手提電話號碼註冊成為UNIQLO新會員,即獲得單次購物滿$200減$20優惠券乙張,門店同網店都用得㗎~記得登記喇!!‍♂️

商家: UNIQLO

電話: 2275 0470