【#FunTime之選】#獨家發售 美國熱賣健康零食: BE-KIND花生醬黑朱古力堅果棒✨ 採用天然原粒堅果同野生花提煉而成嘅蜂蜜製成,再加入由原粒烤花生磨製嘅花生醬同黑朱古力調味,將花生醬與黑朱古力「邪惡」配搭集於一身,記得嚟7-Eleven入定貨買番屋企慢慢歎一個有營下午茶啦~ #7ElevenHK #7Eleven便利店 #BEKIND #堅果棒 #開心share #試新嘢最開心

7-Eleven@3月29日

【#FunTime之選】#獨家發售 美國熱賣健康零食: BE-KIND花生醬黑朱古力堅果棒✨
採用天然原粒堅果同野生花提煉而成嘅蜂蜜製成,再加入由原粒烤花生磨製嘅花生醬同黑朱古力調味,將花生醬與黑朱古力「邪惡」配搭集於一身,記得嚟7-Eleven入定貨買番屋企慢慢歎一個有營下午茶啦~
#7ElevenHK #7Eleven便利店 #BEKIND #堅果棒 #開心share #試新嘢最開心