【BB開倉11週年】 就算啲品牌搵我哋合作,我哋BB開倉自己都會把關,確實貨品真係優質,媽咪用得放心。 如果貨品真係優質,我哋淨係會入呢個品牌嘅貨,唔入其他品牌,幫你個品牌獨大,以最優惠價錢畀我哋啲媽咪買得到。

BB開倉@4月2日

【BB開倉11週年】
就算啲品牌搵我哋合作,我哋BB開倉自己都會把關,確實貨品真係優質,媽咪用得放心。
如果貨品真係優質,我哋淨係會入呢個品牌嘅貨,唔入其他品牌,幫你個品牌獨大,以最優惠價錢畀我哋啲媽咪買得到。
歡迎品牌商直接pm我哋。
BB枕頭床墊床圍,我地淨係做COMFi,唔做其他品牌,因為呢個品牌實在優質,感恩深受BB開倉嘅媽咪喜愛。
各位媽咪,如果你自己或者身邊朋友,有啲優質嘅產品,都可以pm我哋。