【Fusion熱狗 兩款口味】

大家樂 Café de Coral@10月1日

【Fusion熱狗 兩款口味】
大家樂下午茶餐推出嘅Fusion熱狗為大家帶嚟至高級嘅美食享受,清新感🆙嘅田園沙律配埋至夾嘅流心千島醬腸,熱狗色澤鮮艷之餘仲好開胃,仲有新口味芝士松露蘑菇熱狗,濃味芝士同松露喺焗爐拎出,香噴噴嘅熱狗為你帶嚟fusion新體驗,快啲嚟嘆返個滿足tea set啦🥳
#CafedeCoral #CafedeCoralhk #Club100 #大家樂一樂 #大家樂 #下午茶餐 #Fusion熱狗茶餐 #流心千島醬腸