【Sino Club 會員獨家!一App享盡專享禮遇】

新假期@10月24日

【Sino Club 會員獨家!一App享盡專享禮遇】
為咗回饋一眾客戶,Sino Club 一直致力搜羅禮遇同優惠💖!而家只需要下載Sino Club App並登記成為會員,就可以輕鬆享受會員獨家禮遇!除咗信和酒店優惠,仲有Bruno 9折及Godiva朱古力8折優惠,同埋低至75折泊車等等~ 唔想錯過各種驚喜禮遇,即刻下載Sino Club App做會員啦😍!bit.ly/35mPxGN
仲有仲有!由即日起至2020年11月8日,去Sino Club Facebook 專頁 Sino Club 同埋「 @sinoclub 」 Instagram 帳戶,完成【Sino Club 派出驚喜大獎賞】嘅遊戲指示,就有機會獲得大獎iPhone一部,皇家太平洋酒店一晚住宿連雙人早餐或其它禮品,快啲玩喇🌟!
#假期速遞 #購物攻略 #商場優惠 #SinoClub #會員 #優惠 #Bruno #Godiva