[🎊Pricerite逸東商場展銷優惠🎉]

美的電器@2020年11月26日

[🎊Pricerite逸東商場展銷優惠🎉]
展銷期:26/11 - 30/11
Midea 今次嚟到逸東商場實惠啦!
各款產品包括近期熱賣消毒碗櫃, 蒸焗爐都有展銷折扣優惠🤩🤩
拿拿臨嚟選購喇🛍
✨Midea is MyDear💖
#Mideahk #MyDear #Pricerite #消毒碗櫃 #蒸焗爐 #洗碗碟機 #洗衣機 #吸塵機 #冷氣機 #風扇 #電飯煲 #香港安全認證 #商界展關懷