【#7SELECTXTABASCO聯乘系列】火辣辣新味道🔥第二浪

7-Eleven@2020年11月27日

【#7SELECTXTABASCO聯乘系列】火辣辣新味道🔥第二浪
刺激嘅滋味唔好比佢停呀! 7-Eleven #自家品牌 7-SELECT✖️TABASCO® 聯乘系列,第二浪有足料又夠份量嘅韓式手卷🇰🇷,軟滑嘅雞肉加香濃芝士🧀、爽脆酸蘿蔔同青瓜🥒,米飯混合咗微辣嘅 TABASCO® 煙燻辣汁,多重豐富口感完美配搭,你點可以唔試?提提你,叮一叮熱辣辣食♨️,啲辣味仲出呀!
🔥辣椒仔煙燻雞肉韓式手卷🍙 $20*/件
辣度:🌶️ (3隻辣椒仔最辣)
*價格以個別店舖為準。以上產品只限於指定店舖提供。優惠受條款及細則約束,詳情請參閱店內宣傳品。
#7ELEVEN自家品牌XTABASCO聯乘系列 #新登場 #新品推介 #聯乘系列 #火辣辣新味道 #方便簡單滋味 #7ElevenHK #7SELECT #7Eleven便利店