【KFC好味速遞💕全日外賣 安心送到】

KFC@2020年11月30日

【KFC好味速遞💕全日外賣 安心送到】
喺抗疫時期,KFC好味速遞仍會緊守崗位💪!為確保KFC 美食安全衛生送到,好味速遞都會雙重包裝,再用封條貼紙封住,畀大家由朝到晚安心歎🍗🍗🍗!
⭐嗌KFC好味速遞預約自取仲可以享有全單85折優惠,一於拎返屋企慢慢歎!
❤️呢邊「安心」落單:
KFC好味速遞 / KFC好味速遞預約自取 bit.ly/2Vhgvuz
#KFCHK #KFC升級防疫措施 #KFC安心送 #KFC好味速遞 #KFC全日外賣 #齊心抗疫 #Stayhealthy #Staysafe

商家: KFC

電話: 21800000