【KMB 2021 企劃 - 九巴 x Jer柳應廷 - 初心物語音樂會?】

KMB 九巴@1月10日

【KMB 2021 企劃 - 九巴 x Jer柳應廷 - 初心物語音樂會?】
可能係2021年第一個音樂會?!九巴會同今年嘅叱咤樂壇生力軍金獎得主 柳應廷 90s' beat 破天荒合作,陪大家走過一段初心之旅!佢仲邀請咗一位神㊙️嘉賓,想知道阿Jer會帶啲咩作品畀大家?記得睇以下呢個拉闊音樂會啦‼️
《九巴 x Jer柳應廷 - 初心物語音樂會》
?日期:1月10日(星期日)
⏰時間:晚上8點開始
?舉行地點:Facebook - KMB九巴專頁及YouTube - 九巴頻道KMB
#KMB #九巴 #2021企劃 #Jer柳應廷 #初心物語音樂會 #初心之旅 #唔好出街啦 #留喺屋企專心睇show啦 #柳柳粉 #九巴仔都會陪大家睇

商家: KMB 九巴

電話: <>