【?Oishī Su-pa- 韓式K-Food正式登場?】

百佳@1月17日

【?Oishī Su-pa- 韓式K-Food正式登場?】
대박(韓文:太好喇) !而家唔洗飛,只要嚟Oishī Su-pa-或上 #百佳網店 就搵到多款韓式潮食!即睇推介?,立即嚟選購啦?:bit.ly/2XBONtA
?Oishī Su-pa-店舖地址:
??bit.ly/2X80XdY
*貨品數量有限,售完即止。優惠適用於有售賣此貨品之香港百佳店舖及指定店舖,及百佳網店。以每張發票計算。圖片只供參考。
#香港百佳超級市場 #PARKnSHOPSupermarket #OishīSupa
PARKnSHOP.com 網上超市 選擇更多