?Live預告!豪嘆鮑魚海參贏獎品?

實惠 Pricerite@1月22日

?Live預告!豪嘆鮑魚海參贏獎品?
等陣1點鐘?,約定大家邊睇Live邊食lunch?,有?鑽石酒家第三代傳人梁智宏先生同我哋一齊豪嘆鑽石酒家鮑魚、刺參等精品美食?!
?我哋仲預備咗「網店限定優惠」同埋神秘禮品送畀大家?,記得Tag埋親朋好友一齊睇!
#Pricerite #實惠 #Live #Pricerite實惠購物直播台 #鑽石酒家 #新年送禮 #集體回憶 #團年飯 #優惠 #睇LIVE玩遊戲