【Green Common新年新膳意?】純素賀年糕點再度於Green Common登場啦!今年添加咗全新口味「黃金滿 Oat」南瓜薑黃紅藜麥燕麥奶年糕?,加上以新名字再度亮相嘅「如膠似漆」桃膠胎菊馬蹄糕?及「膳意迎人」新豬肉XO醬紅藜麥蘿蔔糕?,總有一款啱你心意!由1月19日起更有新春限定「牛來運轉」堂食及到會餐單?,主打素牛料理,應節又健康!想送禮物表心意就不能錯過多款新春福袋,網店限定選購,為

THE FOREST@1月20日

【Green Common新年新膳意?】純素賀年糕點再度於Green Common登場啦!今年添加咗全新口味「黃金滿 Oat」南瓜薑黃紅藜麥燕麥奶年糕?,加上以新名字再度亮相嘅「如膠似漆」桃膠胎菊馬蹄糕?及「膳意迎人」新豬肉XO醬紅藜麥蘿蔔糕?,總有一款啱你心意!由1月19日起更有新春限定「牛來運轉」堂食及到會餐單?,主打素牛料理,應節又健康!想送禮物表心意就不能錯過多款新春福袋,網店限定選購,為親友送上賀年滋味祝福!?
=============
立即登記成為 HOOOSH 會員,全年盡享 THE FOREST 餐飲、購物優惠及驚喜禮遇!立即行動:hooosh.theforest.hk/tc
Green Common (THE FOREST Store 110)
#THEFORESTHK #Mongkok #波鞋街 #新年新膳意 #純素賀年糕點 #牛來運轉 #新春限定餐單 #素牛料理 #新春福袋 #登記會員 #HOOOSH