#Newest最新 ?新口味隆重登場!!⚡️

OK便利店@1月26日

#Newest最新 ?新口味隆重登場!!⚡️
#OK優先發售【?雀巢鷹嘜紅豆奶條!!】
?傳統鷹嘜煉奶熟悉嘅香濃港式煉奶味配上日本出名嘅北海道十勝紅豆? 層次豐富~?
感覺好似食緊紅豆冰一樣,甜蜜滿足?真係好有驚喜呢!
#OK便利店 #CircleK #雀巢鷹嘜紅豆奶條 #新口味 #鷹嘜煉奶 #北海道十勝紅豆 #兩樣嘢好夾呀 #陸續到舖