#hcfashion【時尚界最可愛聯乘:Doraemon X Gucci期間限定店】Gucci創作總監Alessandro Michele趁著牛年將至,特別設計多啦A夢農曆新年別注系列。全新限定店以多啦A夢主題佈置屋展示產品,除咗有一系列牛牛造型多啦A夢單品之外,一定唔可以錯過超吸睛打卡位!仲有兩日咋!關於展覽: https://bit.ly/3jfrYGs / #hcarts【全新浪漫小王子作品禮品加推】

海港城 Harbour City@2月18日

#hcfashion【時尚界最可愛聯乘:Doraemon X Gucci期間限定店】Gucci創作總監Alessandro Michele趁著牛年將至,特別設計多啦A夢農曆新年別注系列。全新限定店以多啦A夢主題佈置屋展示產品,除咗有一系列牛牛造型多啦A夢單品之外,一定唔可以錯過超吸睛打卡位!仲有兩日咋!關於展覽: bit.ly/3jfrYGs
Doraemon x Gucci Pin 期間限定店:
日期:2月20至21日
地點:尖沙咀海港城港威商場大堂 II...
See more

#hcarts【全新浪漫小王子作品禮品加推】
法國官方授權繪畫《小王子》的首位華人插畫師Steven Choi(蔡景康)策劃的「星の流浪曲Le Havre」畫展換上了更多新畫作,更推出全新限量禮品 - 永恆玫瑰-永生花、Fouetté星空漫步腕錶及限量18K玫瑰頸鏈!小王子離開熟悉的星球,忍痛離開珍而重之的玫瑰,流浪的過程中小王子學懂了愛,體驗到確實的情感。書中的玫瑰成了永恆的象徵, 一眾小王子愛好者萬勿錯過這個限定系列!
有關展覽:bit.ly/3tNiUNU

服裝優惠碼一覽/比較 - Nike,ITeSHOP,mydress,Zalora,Uniqlo,,ASOS,SHEIN,Adidas: https://www.groupbuya.com/promocode?type=服裝