【KFC Fans朝聖地點⭐】銅鑼灣概念店

KFC@2月22日

【KFC Fans朝聖地點⭐】銅鑼灣概念店
「秘景」打卡又唔一定要瓹窿瓹罅,嚟 KFC銅鑼灣概念店就得喇😍佢係全港首間KFC概念店,一直肩負鑽研新產品嘅任務,有唔少新產品都喺呢間分店率先試推,為顧客帶嚟驚喜外,仲可以為新產品定下概念基礎。
身為KFC fans要嚟朝聖,仲因為有幾款產品係「KFC銅鑼灣概念店限定🤩」,掛住蝦醬雞翼🦐同薄餅雞🍕 🐔嘅fans,記得要過嚟食下!你2月22日打咗卡未呀?
⭐分店地址:
香港銅鑼灣波斯富街29號及軒尼詩道479-481號東南大廈地下至二樓A1號舖
📸「KFC銅鑼灣概念店限定」打卡美食:
醬烤脆雞翼拼盤 $88 - 9件醬烤脆雞翼(芝士蒜香、秘製蝦醬及蜂蜜柚子各3件)、1客薯條(大)、1客沙律(普通)、2杯汽水(中)
芝士蒜香雞翼拼盤 $49 – 6件芝士蒜香雞翼、1客薯條(大)、1杯汽水(中)
秘製蝦醬雞翼拼盤 $49 – 6件秘醬蝦醬雞翼、1客薯條(大)、1杯汽水(中)
蜂蜜柚子雞翼拼盤 $49 - 6件蜂蜜柚子雞翼、1客薯條(大)、1杯汽水(中)
薄餅雞 (大) $88 – 1客薄餅雞 (大) +2杯汽水(中)
薄餅雞 (普通) $48 - 1客薄餅雞 (普通) + 1杯汽水(中)
醬燒雞扒田園沙律餐 $49 – 1客醬燒雞扒田園沙律 + 1杯汽水(中)
#KFCHK #KFC銅鑼灣概念店 #KFC_Fans必到 #醬烤脆雞翼拼盤 #薄餅雞 #醬燒雞扒田園沙律

商家: KFC

電話: 21800000