【Midea電器小知識】檯式洗碗碟機駁喉須知 呢幾年大家都越嚟越鍾意用洗碗碟機,除咗能夠避免傷害自己雙手🖐️🖐️,同時又節省時間做其他嘢🤭🤭🤭但有一點經常被忽略: 使用座檯式洗碗碟時,去水喉千萬唔可以係超長喉或平喉,因為咁樣會令污水、油污囤積,更有機會產生污水倒灌,最後導致洗碗碟機出現故障 ; 如自行安裝,必須先詳閱安裝指引及使用隨機來回水喉。 想延長電器壽命,謹記適當使用,成為精明用家!

美的電器@4月9日

【Midea電器小知識】檯式洗碗碟機駁喉須知 呢幾年大家都越嚟越鍾意用洗碗碟機,除咗能夠避免傷害自己雙手🖐️🖐️,同時又節省時間做其他嘢🤭🤭🤭但有一點經常被忽略: 使用座檯式洗碗碟時,去水喉千萬唔可以係超長喉或平喉,因為咁樣會令污水、油污囤積,更有機會產生污水倒灌,最後導致洗碗碟機出現故障 ; 如自行安裝,必須先詳閱安裝指引及使用隨機來回水喉。 想延長電器壽命,謹記適當使用,成為精明用家! ✨Midea is MyDear💖 #Mideahk #MyDear #洗碗碟機 #駁喉 #貼士